free html website builder

Genel Yönetim

● Genel Kurul’ da verilen kararların uygulanması,
● Binanın, amacına uygun kullanılmasının gözetilmesi,
● Defterlerin ve hesapların kayıtlanması,
● İşletme projesi ve faaliyet raporunun yapılması,
● Hizmet sözleşmelerinin yapılması/denetlenmesi,
● Binanın sosyal ilişkilerinin yürütülmesi, 

Bütçe Yönetimi

● Aidatların tahsil edilmesi,
● Binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin yapılması,
● Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin dava ve icra takiplerinin planlanması/yürütülmesi,
● Her ay gelir-gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması, 

Hukuki Yönetim

● Aidat borçlarını ödemeyen kat maliklerine ihtarname gönderilmesi,
● Gönderilmiş olan ihtar mektuplarına olumlu dönüşler alınmaz ise avukatımız aracılığıyla yasal takiplerin başlatılması,
● Binaya yapılan tüm resmi kurumlardan gelen evrakların teslim alınması zamanında ve süresinde cevaplarının yazılması,
● Yapılan icra takiplerine itirazlar olur ise itirazın iptali davalarının açılması ve sonuçlandırılması. 

Personel Yönetimi

● Personelin servis/hizmet kalitesinin yükseltilmesi,
● Personelin izin düzenlerinin ayarlanması,
● Yıllık izinlerde çalışma alanlarının aksaksız yönetilmesi,
● Maaş, SGK vb. ödemelerin yapılması,
● Kıdem tazminatı fonu oluşturulmasının önerilmesi, vb 

İstanbul Profesyonel Apartman ve Site Yönetimi

Günümüzde en önemli şey zaman.
Değişen dünya ile birlikte katlı bina, site ve iş merkezlerinin oluşması ortak yaşamda bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir.
Ortak yaşam alanlarında oluşan sorunlar zaman içerisinde içinden çıkılmaz bir hale g elip yönetsel aksaklıklar doğurmakla kalmayıp insanlara büyük zaman kaybı, emek kaybı ve ekonomik kayıplar vermeye yol açmaktadır. Böyle bir sorunun çözümü ise yönetimin profesyonelleşmesidir.

APARTMANINIZIN YÖNETİMİ PROFESYONEL OLARAK TARAFIMIZDAN YAPILDIĞINDA

 • Apartmanınızın masraflarını dairelere nasıl paylaştıracağım diye düşünmeyeceksiniz. Arsa payıymış, eşitmiş, adam başına imiş gibi sorunlar sizi rahatsız etmeyecek. 
 • Dairelere yaptıkları ödemeler için tek tek makbuz yazmayacak bunu deftere nasıl işleyeceğim diye düşünmeyeceksiniz.
 • Hazırlamakla yükümlü olduğunuz işletme projesi ve detaylarından ve kabul görmesi için yapmanız gerekenlerden kurtulacaksınız.
 • Kapıcı,kaloriferci, gece bekcisi ve (veya) bahçıvanınızın SSK, işe giriş bildirgelerini, aylık SSK bildirgelerini hazırlamakla uğraşmayacaksınız.
 • Yukarda sayılan Apartman hizmet görevlilerinizin işe giriş ve çıkışlarında Bölge Çalışma Müdürlüklerine verilecek resmi evrakları tanzim etmekle uğraşmayacaksınız.
 • Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantılarınızın usulüne uygun yapılması ve alınan kararların kanun karşısında dayanaklara dayanması konusunda bir kuşkunuz kalmayacak. Alacağınız kararlar K.M.K ‘na uygun olacak ve kanunen takibi kolay olacak.
 • Apartmanın ihtiyacı olduğunda asansörcü, elektrikci, tesisatcı gibi ustaları aramayacak yapılan işin düzgün yapılıp, yapılmadığını kontrol için ustaların başında beklemeyeceksiniz. Bunu sizin yerinize biz yapacağız.
 • Ortak kullanım alanları olan, çatınızın akması, merdiven boşluğunun boyatılması, dış cephenin boyatılması işleri yaptırılacağında fiyat teklifleri, bu teklifi veren firmaların güvenilirliği, en uygun fiyata en kaliteli şekilde kime yaptırılacağı bizim tarafımızdan hazırlanacak, teklifler size gelecek siz karar vereceksiniz.
 • Apartman masraf ve faturalarını deftere işlemek bize kalacak, siz rahatınıza bakacaksınız
 • Binamızı sigorta yaptırdık mı, yangın tüplerimiz dolu ve kullanıma hazır mı diye dert etmeyeceksiniz.
 • Kapıcınız Apartman Hizmet personelinizin yıllık izin formlarını hazırlamayacak, yıllık izine ayrıldığında yerine kimi bulacağız diye dert etmeyecek, izin kullanmazsa ne yapacağım diye düşünmeyeceksiniz. Kapıcınızın tüm resmi evrak ve dökümanlarının zamanında imzalanması ve yasal süreler göz önüne alınarak eksik evrak kalmayacak. Hukuki durumlarda eksiksiz/hatasız evraklar ile kanun karşısında tam ve güvenilir durumda hakkımızı savunacağız.
 • Defterlerinizin yıllık noter defter tasdiki ile uğraşmayacaksınız.
 • Kapıcı kıdem tazminatı fonu ayrılması gibi teknik konuları dert etmeyeceksiniz.
 • Parasını ödemeyen komşunuzu icraya vermek zorunda kalmayacaksınız.

Bize Ulaşın

Aklınızdaki her türlü soru için bizi arayabilirsiniz!

© 2018 Ekom Yazılım